Μην θυμώνεις τους γονείς σου για να ευχαριστήσεις τον υπόλοιπο κόσμο…

ΣΚΕΨΕΙΣ

Μην θυμώνεις τους γονείς σου για να ευχαριστήσεις τον υπόλοιπο κόσμο…

Μην θυμώνεις τους γονείς σου για να ευχαριστήσεις τον υπόλοιπο κόσμο…

Ο υπόλοιπος κόσμος δεν ξόδεψε ολόκληρη τη ζωή του για να φτιάξει την δική σου.!

Πηγή: olagiatingunaika.gr